Święty Mikołaj i Majeranki

Św. Mikołaj urodził się w pobożnej i bardzo bogatej rodzinie w mieście Patara nad Morzem Śródziemnym, w Licji (Azja Mniejsza) obecnie Turcja. Był biskupem Miry. Św. Mikołaj był postacią niezwykłą ,tajemniczą ,przez całe życie pomagał ludziom, wspierał ich w nieszczęściu, rozdawał jałmużnę ubogim. Cnoty i dobroć Mikołaja sprawiła ,ze otrzymał on niezwykły dar od Boga - mógł czynić cuda .Św. Mikołaj jest patronem żeglarzy, przewoźników, flisaków, jeńców wojennych, notariuszy, literatów, młynarzy a także pasterzy, którzy modlili się do niego, składali mu ofiary postaci wilków , pościli. Zwyczaj obchodzenia domów przez Św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom upominków w dniu 6 grudnia znany był w Polsce już w XIX wieku i żyje nadal. Św. Mikołaj 5 XII 2006 r. przyjechał także do Rabki Zdroju pociągiem papieskim z Krakowa Był to prawdziwy biskup w kościelnych szatach i pastorałem w osobie KS. Bs Antoniego Długosza, uwielbianego przez dzieci, a znanego z katolickiego programu telewizyjnego ,,Ziarno". Małe Majeranki czekały z niecierpliwością na niezwykłego gościa aby wspólnie przy akompaniamencie muzyki góralskiej wyjść na scenę. Majeranki wykonały specjalnie napisany na tę okazję utwór pt: ,,Nasz Mikołaj Święty chodzi uśmiechnięty, kocha wszystkie dzieci rozdaje prezenty! Były wspólne tańce i śpiewy a także prezenty...
Do zobaczenia za rok Św. Mikołaju !