MAJERANKI W STUDIO

Zbliżaj± się V urodziny Majeranków. Z tej okazji zespół postanowił udokumentować na trzech płytach CD swoje dokonania wokalne i instrumentalne.
Pierwsza płyta to reedycja kolęd i pastorałek, gdzie dogranych zostało kilka nowych utworów. Płyta całkowicie opracowana przez Piotra Majerczyka, który tym razem występuje również jako wokalista. Tytuł płyty : Piotr Majerczyk Trylity i Majeranki ¶piewaj± kolędy i pastorałki
Promocja nagrania listopad -grudzień w radio ALEX

Druga płyta pt: ,, Majerankowe granie" jest oparta na repertuarze tradycyjnym, wykorzystywanym przez zespół do swoich programów. Możemy posłuchać podhalańskich nut wykonywanych przez małych majerankowych muzykantów i solistów.
Niespodziank± jest udział w nagraniu członków SMKL, starszych instrumentalistów i ¶piewaków. Płyta będzie wydana w niewielkim nakładzie, pełni ona funkcję bardziej dokumentaln± z okazji jubileuszu Zespołów:
Majeranków 5 lat , im. Jana Janoty 15 lat oraz SMKL 5 lat

Trzecia płyta powinna ukazać się w styczniu 2010r. Jej tytuł to ,,Zapach Majeranku" W nagraniach uczestnicz± dzieci z drugiej majerankowej formacji ,,Majeranki -folk", co¶ na wzór zespołów ,,Dzieci z Brod±" czy ,,Arki Noego". Repertuar na płycie składa się z aranżacji różnych melodii inspirowanych folklorem ale także własnych kompozycji Piotra Majerczyka. Autorem słów dwóch utworów jest znany i uwielbiany przez dzieci, Jacek Cygan, co niew±tpliwie podniesie poziom artystyczny tej płyty. Pozostałe teksty napisane s± przez Dorotę Majerczyk. Opracowanie muzyczne Piotr Majerczyk aranże - Kuba Bobas. Premiera płyty podczas jubileuszu zespołu 23 stycznia 2010 !!!