JAN JANOTA - NASZ PATRON

Urodził się w Rabce 14 sierpnia 1901 roku, zmarł 2 lutego 1973 r, pochowany jest na starym parafialnym cmentarzu obok swojej żony Wandy i córki Ewy. Uczęszczał do szkoły ludowej w Rabce, gimnazjum w Nowym Targu a studia prawnicze ukończył w Krakowie. Wrócił do Rabki, gdzie podjął pracę w Instytucie Matki i Dziecka jako radca prawny. Z rodzinnego domu wyniósł patriotyzm i głębokie przywiązanie do regionu. Władysław Orkan i jego płomienne przemówienie było natchnieniem dla Janoty aby założyć w Rabce Ognisko Związku Podhalan. W swoim notatniku napisał ; "Z woli Bożej są myśli szczęśliwe, a niewątpliwie taką była myśl założenia Ogniska Związku Podhalanw Rabce ..." 28 września 1930 r Janota był animatorem działalności Ogniska. Był człowiekiem skromnym, uczynnym i pracowitym. Nie przyjmował żadnych godności, wybierał funkcje wymagające dużego zaangażowania i pracy, piszą o nim Maria Olszowska i Elfryda Trybowska w Słowniku Biograficznym Rabki. To on inicjował działalność sekcji teatralnej, zespołu regionalnego, sekcji narciarskiej, budowę skoczni narciarskiej na Grzebieniu, opracował regulamin pracy dorożkarzy. Był człowiekiem czynu Jan Janota był najwybitniejszym działaczem regionalizmu w Rabce.