Opłatek SMKL

W tym roku spotkanie opłatkowo - noworoczne członków SMKL było wyjątkowo uroczyste a to za sprawą nakładających się na siebie trzech jubileuszy: XV lecia zespołu im. Jana Janoty, V lecia istnienia Majeranków oraz V lecia działalności SMKL. Opłatek był zwieńczeniem czterech jubileuszowych dni. Różnił się jednak od pozostałych uroczystości swoją niepowtarzalną atmosferą, zarezerwowaną tylkona ten wyjątkowy wieczór. Opłatek SMKL jest okazją do złożenia sobie życzeń, do podsumowań, do snucia planów na nowy rok, jest również okazją do bycia razem. Jedni wyrażali to śpiewem i tańcem, inni muzyką, jeszcze inni przygotowaniem i serwowaniem najróżniejszych tradycyjnych potraw regionalnych. Ale od początku. O godz.16.00 w Kościele św. BrataAlberta w Chabówce została odprawiona Msza św. dziękczynna w intencji SMKL, którą celebrował ks. proboszcz Paweł Skowron w asyście ks. Mieczysława Pajdo ( proboszcza z Ponic ) oraz Józefa Kadeli z Poronina. Po mszy św. wszyscy udali się do Siwego Dymu, gdzie po odśpiewaniu kolędy połamano się opłatkiem, póżniej były występy zespołu z Serbii, Majerankowe urodziny z niespodzianką w postaci filmu z przed pięciu lat. Autorem filmu był Maciej Langer, pomagała mu w tym Kasia Majerczyk, którym serdecznie dziękujemy. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim gaździnkom SMKL, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniły się do organizacji naszego święta. Podziękowania należą się Majerankom, członkom zespołu Jana Janoty, członkom SMKL za całe pięć lat !!! Dziękujemy, Bóg zapłoć!!!