Mamy II nowy Zarząd SMKL

15 marca 2010 r. o godz. 18.00 odbyło się Walne Zebranie członków SMKL, na którym podsumowano działalność SMKL za okres 2006 - 2009 oraz wybrano nowe władze.

W skład nowego Zarządu wchodzą:

Prezes: PIOTR MAJERCZYK

Wiceprezes: JAKUB RUSIECKI

Sekretarz: ANNA KOSSEK

Skarbnik: HALINA LANGER

Członek: RENATA MOSKAŁA

Komisja rewizyjna : Andrzej Pabian, Stanisław Kościelniak, Wacław Krzysztofiak

Życzymy samych sukcesów, wszelkiej pomyślności, realizacji zamierzonych celów nowemu Zarządowi i wszystkim członkom SMKL w następnej kadencji !!!