¦więto ulicy Orkana

21 sierpnia 2010 odbyło się w Rabce Zdroju ¦więto ulicy Orkana zorganizowane przez Stowarzyszenie "Rabkon", które zaprosiło SMKL do współpracy przy organizacji imprezy. Nasza rola sprowadzała się do zorganizowania warsztatów przy Muzeum Władysława Orkana z zakresu kultury ludowej Podhala. Tematyka nawi±zywała do tańca, ¶piewu, gwaryi muzyki Podhala a także stroju od¶więtnego.

Warsztaty ilustrowane były występem "Majeranków", natomiastsame warsztaty prowadziła Dorota Majerczyk. Pogoda i zainteresowani dopisali. Dziękujemy za zaproszenie i inicjatywę organizacji ¦więta ulicy Orkana.