RELIGIA TV u Majeranków

2 grudnia 2010 roku w Restauracji "Siwy Dym" Dziecięcy Zespół Regionalny "Majeranki" uczestniczył w nagraniu programu telewizyjnego pt: "Kolędnicy na Podhalu i Zagórzu" Emisja programu odbędzie się 19 grudnia i będzie powtarzana kilkakrotnie aż do Świąt Bożego Narodzenia. Istnieje możliwość obejrzenia programu także w Internecie na stronie TVN RELIGIA.

Ponadto informujemy, że obecnie realizowane jestnagraniekolejnej płyty (tym razem folkowej) pt: "Zapach Majeranku", która ukaże się początkiem roku 2011.