Spotkanie opłatkowo - noworoczne SMKL

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej po raz 6 spotkali się na corocznym święcie opłatkowo - noworocznym, które w tym roku odbyło się wyjątkowo wcześnie, tj 8 stycznia ze względu na wyjazd Majeranków do Kanady. Tradycyjnie rozpoczęto mszą św. dziękczynną w kościele św. Brata Alberta w Chabówce pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Pawła Skowrona w asyście Ks. Proboszcza Mieczysława Pajdo z Ponic oraz Ks. Proboszcza Piotra Kadeli ze Skawy.

Po mszy św. zaproszeni goście udali się do restauracji Siwy Dym gdzie odbyło się tradycyjne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd, oraz podsumowanie działalności SMKL za rok 2010. Miłym akcentem i tradycją stały się urodziny Majeranków, które w tym roku skończyły 6 lat i powiększyły swoje grono z 44 osób na ponad 100. Opłatek to czas podziękowań ludziom zaangażowanym w działalność SMKL, jego członkom, Zarządowi, sponsorom i darczyńcom, a także instruktorom zespołów działających przy Stowarzyszeniu. Niespodzianką dla dzieci był występ szopkarza z przedstawieniem kolędniczym, natomiast wszystkim do zabawy przygrywała znakomita Kapela "Ciupaga" z Łącka. Spotkanie opłatkowo noworoczne udało się jak zwykle znakomicie i przyciągnęło nowych miłośników kultury ludowej, co przekroczyło najśmielsze nasze oczekiwania. Dziękujemy wszystkim organizatorom i zapraszamy za rok !