Ks. Prałat Józef Kapcia Honorowym Obywatelem Rabki

Między innymi na wniosek SMKL Ks. Prałat Józef Kapcia wieloletni Proboszcz Parafii pw św. Teresy od Dzieciątka Jezus został uhonorowany medalem Honorowy Obywatel Miasta Rabki Zdroju. 5 października 2011 r. w Gimnazjum nr 1 w Rabce Zdroju miało miejsce uroczyste wręczenie tego prestiżowego odznaczenia. Nie mogło zabraknąć naszych przedstawicieli . W imieniu SMKL wniosek odczytała Dorota Majerczyk, wiceprezes wraz z "majerankową" muzyką wykonali specjalnie ułożoną pieśń dla Ks. Józefa pt: "Za dar księdza prałata, posługi długie lata y całego serca Ci dziękujemy" oraz tradycyjne sto lat ! Burmistrz Miasta Rabka Zdrój

WNIOSEK SMKL

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Rabce Zdroju zwraca się z prośbą
o rozpatrzenie wniosku w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Rabki Zdroju ks. Prałatowi Józefowi Kapcia - Proboszczowi Parafii pw. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus w Rabce Zdroju.

Ks. Proboszcz Józef Kapcia podczas pełnienia swojej posługi kapłańskiej w rabczańskiej parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nigdy nie zapominał
o naszej rodnej gorczańskiej ziemi i związanej z nią kulturze ludowej w szerokim tego słowa znaczeniu : materialnej, duchowej i społecznej. Szanował obyczaje naszych przodków zachęcając do ich kultywowania i podtrzymywania poprzez
aktywne wspieranie działalności zespołów regionalnych "Majeranki" oraz im. Jana Janoty działających przy Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Ludowej w Rabce Zdroju. Inicjatywy kulturalne mające na celu podtrzymywanie naszej góralskiej tradycji były zawsze serdecznie przyjmowane w progach parafii św. Teresy. Koncerty kolęd i pastorałek ludowych, Konkurs Palm Wielkanocnych, tradycyjne góralskie "Pasterki" i wiele innych uroczystości w oprawie góralskiej, a także osobiste zaangażowanie się Ks. Prałata w organizację Konkursu Recytatorskiego im. Antoniny Zachary Wnękowej są przejawem szacunku dla naszego dziedzictwa
kulturowego. Ks. Józef Kapcia jest człowiekiem serdecznym i życzliwym na którego zawsze można liczyć. Przekonaliśmy się o tym wiele razy. To człowiek skromny o wielkim sercu. Mamy nadzieję, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rabki Zdroju przyznany będzie Osobie w pełni zasłużonej dla Miasta Rabki, społeczeństwa, ruchu regionalnego i naszej kultury ludowej.

W imieniu SMKL
Prezes Zarządu Piotr Majerczyk