Nasi z operą w Rzymie

Prawie dwustu podhalańscy artystów : solistów, tancerzy i muzykantów wzięło udział w widowisku słowno-muzycznym pt: "Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu". Udali się do Rzymu na zaproszenie Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanny Suchockiej. Na całością wizyty ze strony "włoskiej" czuwał ks. prałat dr hab. Władysław Zarębczan, natomiast ze strony "polskiej" Andrzej Skupień - wicestarosta tatrzański. Na widowni teatru Capranica zasiadali przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz dostojnicy kościelni. Nie zabrakło również delegatów z Polski, a wśród nich przedstawicieli starostwa nowotarskiego. Przedstawiono cztery odsłony w skróconej wersji. W akcie nowotarskim występowało trzynaście osób z Rabki Zdroju : Dorota i Piotr Majerczykowie, Jakub Rusiecki, Marek Traczyk, Marta Wajda, Anna Skawska - Kapłon, Barbara Czyszczoń, Ewa Czyszczoń, Adam Czyszczoń, Monika Potaczek, Marzenka Żmuda oraz państwo Krystyna i Wiktor Zachwiejowie z wnuczką. Występ przyjęto owacjami na stojąco. Górale uczestniczyli we mszy świętej koncelebrowanej przez ks. arcybiskupa Edwarda Nowaka, ks. prałata Władysława Zaręczana i ks. Piotra Studnickiego. Następnie w uroczystej procesji udali się do grobu Ojca Świętego, gdzie każdy mógł osobiście pomodlić się do błogosławionego Jana Pawła II. W południe grupa odwiedziła kościół św. Stanisława w Rzymie oraz została przyjęta na poczęstunku u Pani Ambasador RP Hanny Suchockiej. Program wizyty w Rzymie obejmował również zwiedzanie urokliwych zakątków wiecznego miasta. Trasa wiodła od Coloseum, Forum Romamum, Fontannę di Trevi, Panteon aż do Schodów Hiszpańskich.
W drodze powrotnej nawiedzono Bazylikę NMP w Loreto oraz cmentarz żołnierzy polskich poległych w walce (1943-1944). Wizyta trwała od 1 do 6 listopada 2011 roku.