Pasterka w Chabówce 2011

Cały rok czekamy na tę chwilę ,kiedy zapłonie watra, rozlegnie się dźwięk trąbit i góralskich dzwonków ogłaszających przyjście na świat Zbawiciela. Wyjątkową oprawę artystyczną tradycyjnej pasterki przygotowują od kilku lat parafianie chabowiańskiego kościoła pw Brata Alberta z ks. Proboszczem na czele. Majeranki wraz rodzinami , SMKL również aktywnie włączają się do uświetnienia tej przepięknej uroczystości, zwłaszcza śpiewem i muzyką. W tym roku serdecznie powitaliśmy najmłodsze dzieci z zespołu, które dzielnie podjęły trud bycia z nami i wspólnej modlitwy. Dziękujemy wszystkim serdecznie za to ,że mogliśmy być razem przy szopce betlejemskiej w Chabówce.