Adoracja Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii ¶w. Faustyny i bł. Jana Pawła II

13 marca w parafii pw. ¶w. Brata Alberta w Chabówce odbyło się nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii ¶w. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Wieczorem od godz. 19.00 do 20.00 Dziecięcy Zespół Regionalny Majeranki oraz członkowie SMKL uczestniczyli w uroczystej Adoracji podczas której modlitw±, ¶piewem, muzyk± i poezj± czcili Jezusa Miłosiernego, ¶w. Faustynę i bł. Ojca ¦więtego Jana Pawła II.