Majeranki w Porębie Wielkiej

26 maja 2012 r. Majeranki wystąpiły na XI Majówce zorganizowanej przy domu Władysława Orkana w Porębie Wielkiej. Najpierw dzieci odśpiewały wspólnie z uczestnikami imprezy litanię Loretańską ,przy kapliczce ufundowanej przez Katarzynę Smereczyńską.
Zespół Majeranki zaprezentował na Majówce program złożony z dwóch części : pierwszej taneczno-wokalnej, czyli wiązanki pieśni i tańców podhalańskich oraz drugiej - z repertuarem pieśni z najnowszej płyty zespołu "Zapach majeranku" .