KONFERENCJA WE LWOWIE

19 października 2012 roku we Lwowie na Uniwersytecie im. Ivana Franka odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt: Etnomuzykologia
na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia" ,w której uczestniczyli etnomuzykolodzy, etnolodzy z Uniwersytetu Lwowskiego, Wrocławskiego, Jagiellońskiego oraz IS PAN z Warszawy. Wśród referujących znalazła się Dorota Majerczyk, która wygłosiła referat pt: "Rola Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w przekazywaniu folkloru muzycznego". Towarzyszył jej mąż Piotr Majerczyk - prezes SMKL, który zaprezentował grę na skrzypcach w czasie konferencji i tuż po niej, na koncercie wieczornym. Referat uzupełniony został prezentacją multimedialną , której bohaterami byli instruktorzy muzyki i tańca : Jakub Rusiecki, Piotr Majerczyk, Katarzyna Majerczyk i Marek Traczyk, a także ich podopieczni, dzieci z regionalnego zespołu MAJERANKI.