Majerankowe kolędowanie w Rabie Wyżnej

Chociaż tradycyjne kolędowanie rozpoczyna się 26 grudnia (Szczepana) współcześnie wiele zakładów pracy organizuje dla swoich pracowników spotkania świąteczne, na których nie może zabraknąć pięknych tradycyjnych kolęd. 18 grudnia 2012 r. na tradycyjnym opłatku spotkali się pracownicy Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej. Dzieci z zespołu Majeranki miały zaszczyt zaprezentować swój dorobek artystyczny w nieco innej odsłonie, która jak się okazało po koncercie wzbudziła zachwyt i uznanie. Dziękujemy Pani Prezes za zaproszenie i życzymy Syćkiego Dobrego na tyn Nowy Rok !!!