Adoracja Grobu Pańskiego w Chabówce

Już po raz drugi w Wielki Piątek od godz. 22-23 członkowie SMKL adorowali Grób Pański w Kościele Św. Brata Alberta w Chabówce. Swoje modlitwy w postaci mówionej i śpiewanej zanosiły dzieci z Majeranków, młodzież z zespołu im Jana Janoty oraz członkowie SMKL. Adoracja składała się z części śpiewanej i mówionej (w języku literackim i gwarze), drogi krzyżowej, rozważań Męki Pańskiej oraz pieśni oazowych.