ZIELONE ŚWIĄTKI w CHABÓWCE


19 maja 2013 roku przy białej kapliczce na roli Kaczmarczykowej w Chabówce odbyły się tradycyjne Zielone Świątki. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem majowym i mszą świętą, koncelebrowaną przez ks. Pawła Skowrona (proboszcza parafii w Chabówce), ks. Józefa Kapcię (byłego proboszcza z parafii św. Teresy z Rabki Zdroju)oraz ks. Stefana Stypułę (proboszcza z Łętownii). Po mszy świętej, sołtyska Chabówki Renata Wdówka, oficjalnie powitała wszystkich zebranych, wśród nich szczególnie gości z Bawarii. O oprawę artystyczna imprezy zadbały zespoły regionalne Majeranki oraz Małe Rożnowioki z Rożnowa. O obrzędach i zwyczajach związanych z Zielonymi Świętami opowiadała Dorota Majerczyk, zaraz po tym strażacy z OSP Chabówka rozpalili tradycyjną watrę. Atrakcją wieczoru był występ kapeli kliszczackiej, która przygrywała zgromadzonym do późnych godzin wieczornych. Gaździny z KGW w Chabówce przygotowały degustację potraw regionalnych, a baca Gogolak z Czarnej Góry częstował gości oscypkami i serami wszelakimi. Ekipa SMKL u również zadbała o pyszne jedzonko. Warto wspomnieć w tym miejscu o braciach Krzysztofie i Pawłe Wójciakach z lolalnego ogniska ZP, którzy również służyli pomocą w przygotowaniu imprezy.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym członkom SMKL-u i rodzicom dzieci uczęszczających do zespołu Majeranki za pomoc w organizacji Zielonych Świątek w Chabówce. Majerankom za występy, muzyce za cudną grę. Szczególnie podziękowania należą się: Agacie i Pawłowi Pniaczek, za udostępnienie miejsca (jednego z najpiękniejszych w okolicy) oraz pomoc przy gastronomii, ich córce Dominice, Halinie Skawskiej, Annie Wnękowicz, Katarzynie Romanowskiej, Barbarze Pędzimąż, Państwu Lis, Szymonowi Sikora, Państwu Kubowiczom, Państwu Dziwiszom z Raby Wyżnej, Państwu Graczom. Wszystkim tym, którzy dostarczyli wspaniałe wypieki i napoje dla dzieci. Markowi Traczykowi za pyszne oscypki. Bez Waszej pomocy nie udałoby się stworzyć czegoś tak wspaniałego i wyjątkowego. Przyjmijcie z serca płynące Bóg zapłoć !!!