Majeranki w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie


Dziecięcy zespół regionalny Majeranki działający przy Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce wrócił z sześciodniowej wyprawy do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny.

Pierwszym etapem wojaży od 14 – 17 czerwca był udział zespołu w festiwalu folklorystycznym „LIDAS 2013” w Pleternicy, uroczej miejscowości, położonej w północnej Chorwacji.

Przy okazji dzieci odwiedziły pobliskie miasto Pozege, a w nim nowoczesne gimnazjum z planetarium, katedrę św. Teresy z kaplicą pw. Jana Pawła II. Ponieważ pogoda dopisała, a temperatura w cieniu przekraczała 30 stopni Celcjusza, Majeranki chętnie skorzystały z kąpieli w lokalnym kompleksie rekreacyjno – wypoczynkowym. Wieczorem zespół został zaproszony na „Fischjadę” tj. festiwal kulinarny, związany z przygotowaniem potraw z ryb. W niedzielę do południa w kościele pw. Matki Boskiej Płaczącej w Pleternicy odprawiona została msza święta, o której oprawę zadbały dzieci chorwackie i Majeranki . Po południu tradycyjnym korowodem festiwalowym przez Pleternicę przeszło 19 zespołów folklorystycznych, aby na specjalnie zbudowanej scenie dać popis swoich umiejętności wokalno – tanecznych. Majeranki zaprezentowały się znakomicie, zyskując od samego początku sympatię publiczności. Po festiwalowych zmaganiach wszystkie grupy ( ok. 900 osób) udały się na uroczystą kolację, ubogaconą chorwackim folklorem w wykonaniu tamtejszych zespołów.

Drugi etapem wyjazdu były podróż i pobyt w Bośni i Hercegowinie, a dokładniej w Sanktuarium Maryjnym w Medugorije, gdzie czekało na nas wiele przeżyć, zwłaszcza w sferze duchowej. Po przyjeździe do Medugorije , Majeranki wzięły udział w międzynarodowej mszy świętej i nabożeństwie różańcowym (transmitowanych na cały świat). Po mszy dzieci zaprezentowały polskie pieśni maryjne, a także krótkie fragmenty naszego góralskiego folkloru. Wielkim przeżyciem dla wszystkich okazał się pobyt w ogrodzie Jezusa Zmartwychwstałego, a w nim wysłuchanie świadectwa człowieka uzdrowionego z ciężkiej choroby. Zbieg okoliczności sprawił, że w dniu pobytu Majeranków w Medugorije przypadł w odpust św. Brata Alberta (patrona Chabowiańskiego Kościoła). Z bagażem wielu przeżyć i wrażeń udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do turystycznego kurortu Duce koło Omisa, aby nad Adriatykiem spędzić cudownie kolejny dzień. Do Chabówki wróciliśmy w środę 19 czerwca. Składamy serdeczne podziękowania pani Bożenie Sojat ( z domu Palarczyk), Ince Boguckiej za pomoc w organizacji wyjazdu, panom kierowcom Wojciechowi Jaroszowi i Piotrowi Dziechciowskiemu za bezpieczną podróż, wspaniałej opiece – ciociom: Ani Wnękowicz, Danusi Kubowicz, Małgosi Bogdał i Halince Skawskiej, oraz Majerankom , za wzorową postawę i godne reprezentowanie naszej małej ojczyzny.

Dorota Majerczyk