Majeranki na 50 leciu kapłaństwa kardynała Stanisława Dziwisza


25 sierpnia 2013r do Raby Wyżnej przyjechał ks. kardynał Stanisław Dziwisz, aby odprawić jubileuszow± mszę ¶w. z okazji 50 lecia swojego kapłaństwa. Majeranki uczestniczyły w tej niezwykłej uroczysto¶ci. Najpierw przywitały ks. kardynała muzyk± góralsk± przed plebani± i wprowadzały Jego Eminencję do ko¶cioła. W trakcie mszy ¶więtej za¶piewały pie¶ń pt: „Twoja Matka” z płyty „Zapach Majeranku”, któr± dedykowały ks. kardynałowi. Po mszy ¶więtej kierownictwo zespołu zostało zaproszone na uroczysty obiad do Domu Strażaka, Majeranki za¶ na go¶cinę do Państwa Dziwiszów i Kubowiczów.

Po obiedzie kierownicy zespołu Dorota i Piotr Majerczykowie, muzyka i delegacja zespołu udała się do rodzinnego domu ks. Kardynała, aby złożyć Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia. Dzieci za¶piewały, zatańczyły, a następnie wręczyły kwiaty naszemu Metropolicie, który obdarował Majeranki wspaniałym tortem jubileuszowym. Padło wiele ciepłych i serdecznych słów, które zostan± w naszej pamięci na zawsze…