Niedziela Palmowa w Chabówce

W tym roku Majeranki zaniosły i po¶więciły swoj± palmę wielkanocn± w Chabówce. Od kilku lat, po niedzielnej mszy ¶więtej w ko¶ciele pw. Brata Alberta w Chabówce, odbywa się konkurs palm wielkanocnych, którego organizatorami s± pani sołtys wsi Chabówka – Renata Wdówka oraz ks. proboszcz Paweł Skowron. W tym roku do konkursu zgłosiło się ponad sze¶ćdziesięciu uczestników. Komisja konkursowa w składzie: Renata Wdówka, ks. Paweł Skowron, prezes OSP Bogdan Kołodziej oraz dyr. Zespołu Szkół w Chabówce Lucjan Kapera , oceniła i nagrodziła 28 najpiękniejszych palm. Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymały palmy wykonane przez: Koło Gospodyń Wiejskich, Przedszkole „Semaforek” oraz Dziecięcy Zespół Regionalny „Majeranki”. Siedem równorzędnych pierwszych nagród otrzymali: Wojciech Dulański, Sebastian ¦więchowicz, Anna Szeliga, Krzysztof Łapsa, Jakub Florczyk, rodzina Handzel, rodzina Aksamit. Ponadto Komisja przyznała 18 wyróżnień. Nagrodzeni otrzymali upominki rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodyczami. Podczas konkursu przygrywała muzyka góralska „Majeranków” pod kierunkiem Piotra Majerczyka.