Delegacja SMKL w Wilnie

W dniach od 26 maja do 2 czerwca delegacja Stowarzyszenia Miło¶ników Kultury Ludowej z Chabówki brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Skamba Skamba Kankliai”w Wilnie. Grupa młodzieży wraz z kierownikiem została zaproszona na Litwę, dzięki rekomendacji etnomuzykologa dr. hab Gustawa Juzali (badacza folkloru litewskiego). „Majeranki” zaprezentowały ¶piew, muzykę i taniec podhalański w¶ród znakomitych zespołów i grup ¶piewaczych z Rosji, Białorusi, Gruzji, Włoch, Litwy, Iranu i Azerbejdżanu. Wileński festiwal nie był konkursem tylko wielkim ¶więtem folkloru ukazuj±cym piękno, bogactwo i różnorodno¶ć kultury ludowej wschodniej Europy. Główne koncerty (inauguracyjny i finałowy) odbyły się w centrum Wilna, natomiast pozostałe w Trokach (na scenie plenerowej usytuowanej nad brzegiem jeziora oraz w dworku Jana Tyszkiewicza). Wszystkie zespoły bior±ce udział w festiwalu zostały serdecznie przyjęte na oficjalnym spotkaniu w Ministerstwie Kultury. Polskiej grupie towarzyszyła pani dr. Małgorzata Kasner - dyrektor Instytutu Polskiego przy ambasadzie RP w Wilnie. Górale zaprezentowali również swoj± kulturę na antenie telewizji litewskiej oraz dla Polonii w domu polskim „Pan Tadeusz”. Mimo napiętego programu, zalazł się czas na zwiedzanie miasta i modlitwę przed obrazem MB Ostrobramskiej.