Ogłoszenie o zrealizowaniu projektu

W 2014 roku Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej zrealizowało operacja, objęta umową o przyznanie pomocy nr 02765-6930-UM0640815/14 "Organizacja warsztatów muzycznych i rękodzieła dla dzieci i młodzieży z terenu LGD". Powyższa operacja z zakresu małych projektów uzyskała współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach operacji przeszkolono 55 dzieci z terenu LGD. Przeprowadzono warsztaty z zakresu rękodzieła , haftu oraz gry na instrumentach.

Ilość miejsc ograniczona.