Pracowite Majeranki


Od 29 czerwca do 6 lipca Dziecięcy Zespół Regionalny "Majeranki" działający przy Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce przebywał na obozie folklorystycznym w Celejowie (woj. lubelskie). Przez pięć dni dzieci pod okiem instruktorów tańca, śpiewu i muzyki szlifowały swoje umiejętności oraz przygotowywały program widowiskowy na tegoroczną "Podkóweckę" czyli Przegląd Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego, który odbędzie się 13 września w Wiśniowej. Oprócz wytężonej pracy dzieci zwiedziły Kazimierz Dolny nad Wisłą, płynęły statkiem po Wiśle a dla ochłody korzystały z nowo powstałej pływalni w Puławach. 2 lipca "Majeranki" udały się do Tomaszowa Lubelskiego, zwiedzając po drodze miasto Zamość i obóz zagłady Żydów w Bełżcu. Do Tomaszowa Lubelskiego zespół pojechał na zaproszenie Zespołu Folklorystycznego "Roztocze", który obchodził XXXV rocznicę swojej działalności. "Majeranki" zostały przyjęte bardzo życzliwie przez tamtejszą publiczność, która nie szczędziła braw dla małych górali. Sponsorem pobytu 52 dzieci na zgrupowaniu była restauracja "SIWY DYM" w Celejowie oraz Dom Kultury w Tomaszowie. 29 lipca "Majeranki" wyjeżdżają na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Csongrad, Bekes ,Baks-Kiskun (Węgry) natomiast 13 sierpnia na 56 Zemplinske Slavnosti do Michałowic (Słowacja).