¦WIĘTO PATRONA SZKOŁY NR 2 - WŁADYSŁAWA ORKANA

Do udziału w uroczysto¶ciach szkolnych 30 listopada 2007r Dziecięcy Zespół Majeranki został zaproszony przez organizatorów imprezy: Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr2 w Rabce Zdroju oraz Grono Pedagogiczne. W tym roku impreza przebiegała po hasłem ,,Nasza kultura ludowa". Wprowadzenia do w/w tematu dokonała Dorota Majerczyk - etnolog oraz przedstawiciel SMKL. Porównała kulturę ludow± do przepięknego witrażu, który składa się z szeregu elementów m.in. muzyki, tańca, ¶piewu ,stroju, zwyczajów, obyczajów, obrzędów i innych. Nie zapomniała również przybliżyć ,,Wskazań dla Synów Podhala" Władysława Orkana. Dzielnie towarzyszyły jej Majeranki, które ¶piewały, tańczyły, prezentowały swoje stroje regionalne a także grały na instrumentach ludowych pod okiem Jakuba Rusieckiego -wiceprezesa SMKL. Na koniec dzieci za¶piewały dwie ludowe pastorałki, aby przypomnieć wszystkim, że zbliżaj± się wielkimi krokami GODNIE ¦WIĘTA.