OPŁATEK DLA BLACHPROFILU 2

Z wielką przyjemnością kolędujemy dla naszych dobroczyńców, którymi niewątpliwie są Iwona i Mariusz Łachowie oraz ich firma Blachprofil 2 z Krakowa. Tak było i w tym roku. Majeranki grały, śpiewały kolędy i pastorałki aby wprowadzić miły świąteczny nastrój podczas ,,Opłatka" organizowanego dla pracowników firmy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc i wsparcie naszej działalności.
Liczymy na dalszą współpracę.