JUBILEUSZ WUJKA STASZKA WOJDYŁY

Znakomitych gości, którzy zjechali do Mszany Dolnej na Jubileusz Stanisława Wojdyły - naszego darczyńcy nie sposób wymienić. Uroczystość składała się z kilku części począwszy od prezentacji multimedialnych, wręczenia znaczących certyfikatów z dziedziny budownictwa, wystąpień gości, no i Majeranków, które zaprezentowały swój program ułożony specjalnie na tę okoliczność. Dzieci ofiarowały Jubilatowi rzeźbę ludową i moc ciepłych życzeń.