PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej
XXXII Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych,
który odbył się w dniach 14 - 15 czerwca 2008 r. w Rabce Zdroju

komisja składzie:
Aleksandra Szurmiak - Bogucka - etnomuzykolog
Janina Kalicińska - etnochoreograf
Urszula Janicka-Krzywda - etnograf
Benedykt Kafel - etnograf /MCK "Sokół" w Nowym Sączu/


oceniła 12 zespołów polskich z następujących regionów i miejscowości:

 1. z Podhala:                           MALI ŚWARNI z Nowego Targu
                                               MALI BIAŁCANIE z Białki Tatrzańskiej
                                               ROBCUSIE z Rabki
                                               MAJERANKI z Rabki
 2. z regionu Babiogórców:    MAŁA ZIEMIA SUSKA z Suchej Beskidzkiej
                                               ZBÓJNIK ze Skawicy
 3. z reg. Lachów sądeckich: PIECUSZKI z Nawojowej
                                               MYSTKOWIANIE z Mystkowa
 4. z Pogórza:                           MALI JASTRZĘBIANIE z Jastrzębi
                                               MAŁA KOWALNIA ze Stróż
 5. z reg. górali łącko-kamienickich: GRONICKI z Kamienicy
 6. z reg. Lachów szczyrzyckich: PNIOKI z Sadku-Kostrzy

 

Komisja po wnikliwej ocenie wyróżniła najbardziej wartościowe elementy prezentowanych programów. Wszystkie zespoły otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów, (których fundatorem jest Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu) oraz nagród pieniężnych w wysokości po 2 000 zł każda, (których fundatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie)

 

Zespoły wymieniane są w kolejności występowania:

MALI ŚWARNI z Nowego Targu - za ciekawe przeprowadzenie oryginalnego tematu i roztańczenie bardzo dużej gromady malutkich dzieci.
PIECUSZKI z Nawojowej - za konsekwentne i logiczne przeprowadzenie programu dostosowanego do wieku dzieci, taniec, pomysłowy scenariusz i piękne zróżnicowane stroje.
MALI BIAŁCANIE z Białki Tatrzańskiej - za autentyczne zachowanie dzieci na polanie, piękny śpiew dziewcząt i ich ciekawie zróżnicowane stroje.
GRONICKI z Kamienicy - za obranie właściwego kierunku pracy z dziećmi, dziecięce zabawy oraz zróżnicowane stroje małych dziewczynek.
PNIOKI z Sadku-Kostrzy - za ciekawe rozwiązania taneczne dostosowane do wieku dzieci i wykorzystanie autentycznych elementów starego stroju (gorsety).
MAŁA ZIEMIA SUSKA z Suchej Beskidzkiej - za oddanie atmosfery tradycyjnego jagodobrania, spontaniczne, ciekawe zabawy oraz starannie wykonane różnorodne stroje.
ROBCUSIE z Rabki - za oddanie atmosfery nabożeństwa majowego z pięknym śpiewem oraz spontaniczne zabawy i taniec małych chłopców.
MYSTKOWIANIE z Mystkowa - za ciekawe, poprawne i żywiołowo wykonane tańce i zabawy w czasie zielonych świąt.
ZBÓJNIK ze Skawicy - za zgodną z tradycją inscenizację muzykowania dziecięcego, sprawnie wykonane tańce oraz bardzo dobrą grę młodych chłopców na heligonkach.
MAŁA KOWALNIA ze Stróż - za wydobycie dziecięcych zachowań pod nieobecność rodziców, sugestywną scenografię i ładne stroje.
MALI JASTRZĘBIANIE z Jastrzębi - za ukazanie międzypokoleniowych, obyczajowych relacji i atmosfery autentycznych, dziecięcych zabaw.
MAJERANKI z Rabki - za bogatą i piękną scenografię, oddanie obyczajowej atmosfery, autentyczną muzykę i piękny podhalański śpiew.

Pragniemy podkreślić , że poziom tegorocznego Karpackiego Festiwalu stał na wysokim poziomie. Prezentowane programy ujawniły całe bogactwo możliwości zaprezentowania scenek obyczajowych i rzeczywistości kulturowych związanych z życiem dzieci na wsi. Cieszy fakt, że rozmowy konsultacyjne podczas spotkań instruktorów z Komisją Artystyczną inspirują do wyszukiwania odpowiedniej tematyki programów i ukazania naturalnej osobowości dziecka.

Komisja dziękuje Organizatorom:

Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Rabce-Zdroju z Panią dyrektor Joanną Lelek, Małopolskiemu Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu z Panem dyrektorem Antonim Malczakiem i Panią w-ce dyrektor Małgorzatą Kalarus za gorące serce okazane w przygotowanie tego Festiwalu i sprawne przeprowadzenie imprezy.
Szczere podziękowania kierujemy w stronę pani Doroty Majerczyk - konferansjerki Festiwalu, której zapowiedzi stwarzały niepowtarzalną i miłą atmosferę w czasie prezentacji zespołów.

Dziękujemy również Partnerom Festiwalu i fundatorom nagród:

 1. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 2. Samorządowi Województwa Małopolskieg,

Patronat medialny nad Festiwalem pełnili:
TVP Kraków, "Dziennik Polski", "Promyczek Dobra", Radio Alex,
portale internetowe: www.watra.pl, www.podhale24.pl, www.dobremiejsce.pl, www.rabka.pl
Festiwal przebiegał pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komisja Artystyczna

Aleksandra Szurmiak - Bogucka
Janina Kalicińska
Urszula Janicka - Krzywda
Benedykt Kafel