Pasterka w Chabówce

Jak zwykle było pięknie. Jedyna niepowtarzalna taka noc w ciągu całego roku - Pasterka. Wszystko sprzyjało w ten godny czas: nastrój, pogoda, licznie przybyli parafianie i goście. W pięknie przystrojonym chabowiańskim kościółku pw. Brata Alberta roznosił się zapach bożonarodzeniowych drzewek, błyskały w ciemności kaganki, dzwoniły dzwonki, które zwiastowały nadejście Zbawiciela . Gospodarz parafii Ks Paweł Skowron w asyście strażaków z zapalonymi pochodniami i Majeranków z kagankami położył dzieciątko do szopki to był widoczny znak, że już Boże Narodzenie. Społeczność sołectwa Chabówka aktywnie włącza się w oprawę mszy św. Delegacje przedszkola, szkoły, strażaków , koła gospodyń wiejskich, rady sołeckiej, ogniska podhalan i teatru a także smkl złożyły symboliczne dary do betlejemskiej szopki, natomiast Majeranki pod okiem Piotra i Doroty Majerczyków uświetniły uroczystość swoim śpiewem i muzyką .