1. Pierwszy i drugi byt folkloru
prof. Anna Czekanowska

2. Sacrum w kulturze ludowej
prof. Józef Styk

3. Folkloryzm nauk o kulturze ludowej
prof. Piotr Kowalski

4. Współczesne formy przekazywania tradycji
w dziecięcym zespole regionalnym
mgr. Dorota Majerczyk