SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KULTURY LUDOWEJ


PREZES: MAREK TRACZYK

WICEPREZES: JAKUB RUSIECKI

SEKRETARZ: ANNA KOSSEK

SKARBNIK: HALINA SKAWSKA

CZŁONEK: AGATA PNIACZEK


KOMISJA REWIZYJNA: Andrzej Pabian, Stanisław Kościelniak.

Statut SMKL